Agenda ALV 2019

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 april 2019

Locatie: Kantine Handbalvereniging Unitas, Wipperspark 1, 3141 RA  Maassluis

Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen ledenvergadering 18 april 2018.
 4.  Jaarverslag secretariaat.
 5. Jaarverslag coördinatoren.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Benoemen van een kascommissielid voor jaarverslag 2019.
 9. Begroting en vaststelling contributie seizoen 2019-2020.
 10. Aftredend en herkiesbaar: B.de Snaijer, penningmeester.
 11. Mededelingen
 12. Rondvraag

 

Top