Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders,

Wij nodigen jullie uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 23 april 2014.

Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven van het afgelopen jaar en kunt u bij de rondvraag vragen stellen of mening/opmerkingen geven.

Als agendapunt staat het aftreden én herkiesbaar stellen van Marina Weeke – Okkerse (secretaris). Heeft u ook interesse in deze of een andere functie binnen het bestuur, dan is het mogelijk om u kandidaat te stellen. Dit kunt u doen door het minimaal 14 dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.

Bent u geïnteresseerd in de notulen en de jaarrekening van 2013, dan zijn deze op te vragen bijsecretariaat@gvmaassluis.nl.

Tot 23 april!

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: kantine Green Eagles – Haydnlaan 1a – 3144 KM  Maassluis

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen ledenvergadering 24 april 2013
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Jaarverslag TC
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Benoemen van een kascommissie voor jaarverslag 2014.
 8. Begroting en vaststelling contributie seizoen 2014-2015.
 9. Aftredend en herkiesbaar: Secretaris M. Weeke-Okkerse
 10. Aanpassingen Huishoudelijk Regelement
 11. Mededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top