Einde seizoen 2014-2015

Beste (ouders/verzorgers van de) leden van GV Maassluis,

Aan het eind van het seizoen is het altijd de taak van de Technische Commissie om de balans op te maken voor wat betreft de samenstelling van de afdelingen voor het nieuwe gymseizoen. Sommige leden zullen doorstromen naar een volgende les, andere leden blijven op hetzelfde uur als dit seizoen. Ook zal een aantal lessen veranderen van tijd en/of zaal.

Omdat we nog geen uitsluitsel hebben over een aantal wijzigingen met betrekking tot zaalhuur en beschikbaarheid van leiding, is het op dit moment helaas nog niet mogelijk om het definitieve lesrooster voor komend seizoen te communiceren. Wat wij wel al mede kunnen delen is dat de recreatieve lessen volgend seizoen niet meer per geboorte jaar ingedeeld zullen zijn, maar per groep/klas zoals ingedeeld op school. Het rooster zal medio augustus op de website www.gvmaassluis.nl geplaatst worden. Kijk dan goed naar de groep/klas waarin uw kind op school zit, zodat u weet op welke les uw zoon/dochter verwacht wordt.

Het huidige seizoen eindigt op dinsdag 30 juni, het nieuwe seizoen start op dinsdag 1 september.

Heeft u vragen betreffende het lesaanbod van GV Maassluis, dan kunt u contact opnemen met het hoofd van de Technische Commissie via hoofd-tc@gvmaassluis.nl.

Rest ons nog u en uw gezin een fijne zomervakantie toe te wensen. We hopen u komend seizoen weer te mogen ontmoeten tijdens de lessen en andere activiteiten van GV Maassluis!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur en leiding GV Maassluis

Top