Einde seizoen 2016 – 2017

Aan de (ouders/verzorgers van de) leden van GV Maassluis,

Aan het eind van het seizoen is het de taak van de Technische Commissie om de balans op te maken voor wat betreft de samenstelling van de afdelingen voor het nieuwe gymseizoen. Een aantal leden stromen door naar een volgende les, andere leden blijven op hetzelfde uur als dit seizoen. Ook is het mogelijk dat een aantal lessen veranderen van tijd en/of zaal.

Er is nog geen uitsluitsel over een aantal wijzigingen met betrekking tot zaalhuur én beschikbaarheid van leiding, waardoor het op dit moment helaas nog niet mogelijk is om het definitieve lesrooster voor komend seizoen te communiceren. Het nieuwe rooster wordt medio augustus ‘17 op de website www.gvmaassluis.nl geplaatst. Kijk goed naar de groep/klas waarin uw kind dan op school zit, zodat u weet op welke les uw zoon/dochter verwacht wordt.

Het huidige seizoen eindigt op vrijdag 30 juni ’17. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 1 september ‘17.

Heeft u vragen betreffende het lesaanbod van GV Maassluis, dan kunt u contact opnemen met het hoofd van de Technische Commissie via hoofd-tc@gvmaassluis.nl .

Rest ons nog om u en uw gezin een fijne zomervakantie toe te wensen. We ontmoeten u graag komend seizoen weer tijdens de lessen en andere activiteiten van GV Maassluis!

Met vriendelijke groet,

Bestuur & leiding
GV Maassluis

Top