Header Image

Missie | Visie | Doelstelling

Missie
GV Maassluis is een zeer levendige vereniging met een duidelijke visie en structuur. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij aan wat misschien wel de gezelligste sportvereniging van Maassluis is.


Visie
GV Maassluis is een saamhorige vereniging met betrokken leden en ouders met als kernactiviteit gymnastiek. Er is voor haar leden een aantrekkelijk aanbod in een veilige sportomgeving, waarbij iedereen zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen. GV Maassluis is zichtbaar maatschappelijk betrokken en heeft een aanbod voor speciale doelgroepen. GV Maassluis heeft de wens om ‘een eigen accommodatie’ te realiseren.


Doelstelling
Om onze missie en visie te laten slagen willen wij zoveel mogelijk kinderen op een gezonde manier laten bewegen, waarbij ruimte is voor plezier tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten binnen onze vereniging. Gedurende het seizoen organiseren wij activiteiten als; Paaseieren zoeken, Sinterklaasfeest, spelmiddagen en vrijwilligersdag. Eén van onze hoogtepunten is het jaarlijks terugkerend Zomerkamp!
Door de samenwerking tussen bestuur, leiding, ouders, commissies én de betrokkenheid van leden zetten we een gezonde financiële en groeiende vereniging neer en waarborgen we de continuïteit met goed opgeleide trainers.

Top