Header Image

Privacybeleid

Deze website www.gvmaassluis.nl behoort toe aan :
Gymnastiek Vereniging Maassluis (hierna te noemen GV Maassluis) en heeft tot doel uitgebreide informatie te verstrekken over alles wat gebeurt in en rond deze vereniging.

Bescherming van de persoonsgegevens
GV Maassluis hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van deze website. Ofschoon de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Iedereen kan vrij deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te moeten doorgeven. Er dienen echter wel persoonlijke gegevens doorgegeven te worden met betrekking tot:

  • het verkrijgen van informatie over GV Maassuis (activiteiten, werking,…). Deze gegevens dienen enkel en alleen voor het verstrekken van de aangevraagde informatie en komen terecht bij de verantwoordelijke persoon. Deze gegevens worden nadien niet bijgehouden en ook niet verstrekt aan derden.
  • het aanvragen van het lidmaatschap. Deze gegevens dienen voor intern gebruik en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.
  • het aanmelden voor kamp.

Je hebt steeds recht op inzage of verbetering van deze gegevens. Daarvoor kan je je wenden tot het secretariaat.

Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • Je steeds toegang hebt tot jouw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en je onjuistheden in verband met jouw persoonlijke gegevens steeds kan laten verbeteren. Hiertoe kun je contact opnemen met het secretariaat.
  • GV Maassluis zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou verstrekte gemaakte persoonlijke gegevens.
 
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
  
Facebook en Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest je de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Disclaimer
GV Maassluis is gerechtigd de inhoud van het Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Top