Header Image

Verenigingsplan

VerPlanGV Maassluis heeft in oktober 2013 een nieuw Verenigingsplan opgesteld. Aanleiding hiervoor was het afnemend aantal bestuursleden en toenemende belasting van steeds dezelfde vrijwilligers.

Ook waren er onduidelijkheden ontstaan waar bepaalde verantwoordelijkheden lagen en was de onderlinge communicatie voor verbetering vatbaar.

Na vele vergaderingen, bezoeken van kadertrainingen en brainstorm sessies is het resultaat vastgelegd in een nieuw Verenigingsplan. Hierin wordt duidelijk welke taken er zijn binnen de vereniging, welke verantwoordelijkheden daarbij horen en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u het hier downloaden. In dit document is ook het organogram van de vereniging opgenomen.

Top