Privacy Verklaring

Deze website www.gvmaassluis.nl behoort toe aan :
Gymnastiek Vereniging Maassluis (hierna te noemen GV Maassluis) en heeft tot doel uitgebreide informatie te verstrekken over alles wat gebeurt in en rond deze vereniging.

Bescherming van de persoonsgegevens
GV Maassluis hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van deze website. Ofschoon de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Iedereen kan vrij deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te moeten doorgeven. Er dienen echter wel persoonlijke gegevens doorgegeven te worden met betrekking tot:

  • het verkrijgen van informatie over GV Maassuis (activiteiten, werking,…). Deze gegevens dienen enkel en alleen voor het verstrekken van de aangevraagde informatie en komen terecht bij de verantwoordelijke persoon. Deze gegevens worden nadien niet bijgehouden en ook niet verstrekt aan derden.
  • het aanvragen van het lidmaatschap. Deze gegevens dienen voor intern gebruik en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
  • het aanmelden voor kamp.

U hebt steeds recht op inzage of verbetering van deze gegevens. Daarvoor kan u zich wenden tot de webmaster via webmaster@gvmaassluis.nl.

Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.
  • GV Maassluis zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.
 
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
  
Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Disclaimer
GV Maassluisl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Top