Vrijwilligers gezocht!

Datum: zaterdag 6 april ‘19
Tijd: van 08:00 tot 16:00/17.00 uur ​
Locatie: Kindertuin– Guido Gezellestraat 32 – Maassluis

Beste vrijwilligers,

Dit seizoen zijn we gestart met een nieuw turnsysteem: het kleurenturnen. Hierdoor vervallen de wedstrijden zoals we deze kennen en komen er diploma-turndagen voor in de plaats. Tijdens deze dag laten de deelnemers getrainde turnonderdelen zien en verdienen ze aan het einde van de wedstrijd een diploma.

Deze dag wordt georganiseerd door de wedstrijdcommissie en hierbij hebben we jullie hulp nodig.
Voor deze dag bestaan 5 taken:
1. Hoofd Voorbereiding
2. Hoofd Telsysteem
3. Hoofd Catering
4. Hoofd Jury. Deze taak is voorzien.
5. Hoofd Coördinatie toestellen

Deze taken houden het volgende in:
1. Voorbereiding: Bij de voorbereiding wordt de inschrijfbrief gemaakt, net als de groepsindeling, de dagplanning en de informatiebrief voor de deelnemers. Het format van de jurybriefjes en de diploma’s bestaan al, deze hoeven alleen afgedrukt te worden.
2. Telsysteem: Deze persoon regelt iemand die achter de teltafel zit, diplomaschrijvers, muziekbediener, een omroeper, een muziekbox, een laptop, deze persoon vult het telsysteem van tevoren in met de gegevens van de deelnemers.
3. Catering: Deze persoon regelt bediening, de inkopen (denk bijv. aan broodjes, beleg, drinken, snoep/snacks), de kassa, een tijdschema en maakt afspraken met een eventuele leverancier.
4. Jury: Deze persoon regelt de juryleden, maximaal 6 per ronde. Deze taak is voorzien.
5. Coördinatie toestellen: Deze persoon maakt een overzicht van de toestellen. Wat is nodig in iedere ronde? Waar moet het komen te staan? Deze persoon regelt ook mensen die helpen opbouwen en verbouwen.

Ter info:
– De catering gaan we in het toestellenhok lokaliseren, zodat er een vaste plek is.
– Toeschouwers nemen op de banken plaats die tegen de muur staan.

Lijkt het je leuk om één van deze hoofdtaken op je te nemen? Meld je dan aan bij Ildi de Lange via ildi@gvmaassluis.nl. Ook voor vragen kan je bij haar terecht.
Wil je wel onderdeel zijn van de organisatie, maar geen hoofdtaak op je nemen? Dat is ook goed. Mail aan Ildi wat je graag wilt doen en zij gaat kijken hoe je in het schema past. Alle hulp is welkom!

Met sportieve groet,
De wedstrijdcommissie

Top